Permís A2

Permís A2

El permís de conducció de la classe A2 autoritza per conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència / pes màxima de 0,2 kW / kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seva potència.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de 18 anys complerts.