Blog

Els punts clau per a ser un bon conductor

Sens dubte, hi ha tres punts clau per a ser un bon conductor: la perícia, la prudència i l'experiència. Pots tenir un d’ells, però si no estan complementats pels altres no seràs un bon conductor.

Ser un conductor de gran perícia, però no obstant això, amb grans dosis d'imprudència, pot esdevenir una arma letal. Tenir molta prudència i poca perícia, acaba sent un problema...

Read more

Què és la targeta del tacògraf digital?

El tacògraf digital enregistra i emmagatzema a la seva memòria i a la de les targetes dels conductors, dades per controlar els temps de conducció i descans amb l’objectiu d’incrementar la seguretat a la carretera i es redueixen les pràctiques de competència deslleial en el sector.

La instal•lació del tacògraf digital és obligatòria per a tots els vehicles matriculats a partir de l'1 de...

Read more