POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ESCOLES DECONDUCCIÓ SOLÉ S.L. (d’ara en endavant el prestador)
NIF: B61263208
Direcció Postal: Camí Ral 116, 08490, Tordera, Barcelona
Correu electrònic: info@autoescolasole.com

Política de privacitat, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECAPTEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la forma en què els obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 1. Formulari de contacte:
  o Dades requerides: nom, mail, telèfon
  o Finalitat: per a respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari
  o Legitimació: consentiment de l'usuari
 2. Formulari de registre:
  o Dades requerides: nom, mail
  o Finalitat: per a la creació d'un compte d'usuari en els casos en què l'usuari
  sigui prèviament alumne o professor.
  o Legitimació: consentiment de l'usuari
 3. Formulari envio CV:
  o Dades requerides: nom i cognoms, adreça, email, telèfon, entreteniments,
  carrera professional, CV
  o Finalitat:Fer partícip a l'interessat en els processos de selecció de personal
  oberts actualment o per a futurs processos en el qual el candidat pugui encaixar. Per a poder dur a terme aquesta selecció ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. podrà realitzar-li test psicotècnics o proves competencials per a validar si el seu perfil compleix els requisits de la vacant i no podent ser utilitzats per a altres finalitats. La informació aquesta detallada en l'apartat envio CV d'aquesta política.
  o Legitimació: consentiment de l'usuari
 4. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i
  comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent
  o Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, dades
  salut, signatura
  o Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna
  o Legitimació: Consentiment de l'interessat i relació contractual
 5. Whatsapp: en l'apartat WhatsApp de la present política es detalla el seu ús.
  Les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" en el mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per a realitzar una anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, muntaré View (Califòrnia), CA 94043 dels Estats Units ( " Google "), en els seus servidors dels Estats Units.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@autoescolasole.com, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves
  dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades
  que resultin ser inexactes o incomplets
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequats o
  excessius
 • Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament
  de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades,
  amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L'informem que ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV
En cas que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l'informa que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l'únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l'informem que les dades aportades seran tractats per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total d'aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. Les úniques dades personals que es publicaran del testimoni seran el seu nom i cognoms.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de WhatsApp de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. es regirà per aquest apartat, així com aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a l'aplicació que procedeixin en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari. ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L., tractarà les seves dades amb la finalitat d'administrar correctament la seva consulta, així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit l'ús del WhatsApp de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L., per a l'enviament de continguts que no siguin els necessaris per a la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.