Per què és necessari el CAP?

Per què és necessari el CAP?

Europa va obligar a implantar el CAP a tots els seus països membres per tal de professionalitzar l'ofici de conductor, ja que fins llavors qualsevol podia ser conductor professional sense tenir la formació adequada.

L'obtenció del permís de conduir per a autobús o camió, segons les exigències actuals, només certifica que una persona sap portar un vehicle i que coneix les normes bàsiques de circulació.

Però ser un bon Conductor Professional es requereixen molts coneixements i per això va sorgir el CAP.

Actualment per conduir un autobús o un camió ja no n'hi ha prou amb disposar del permís de conducció expedit per la Direcció General de Trànsit, a més s'haurà de disposar del CAP (Certificat d'Aptitud Professional) per poder circular legalment.

El CAP és un certificat obligatori per a conductors professionals de mercaderies i passatgers. Aquest requisit és obligatori per a tots els conductors que hagin obtingut un permís de conduir D1, D1 + E, D o D + E després del dia 11 de setembre de 2008 i per a tots els conductors que hagin obtingut un permís de conduir C1, C1 + I, C o C + E, a partir del 11 de setembre del 2009.

Més info: https://www.autoescolasole.com/cursos-cap-2/