Com recuperar els punts perduts i el permís de conduir

Com recuperar els punts perduts i el permís de conduir

Autoescola Solé és una de les úniques 6 autoescoles de la província de Girona i la única de la comarca amb la que pots recuperar els punts del teu permís de conduir.

Des de que va entrar en vigor el permís per punts (el 1 de juliol del 2006) els titulars de permisos de conduir disposen d’un total de 12 punts, excepte els titulars de permisos amb una antiguitat inferior a tres anys i els que, després de perdre l’assignació total de punts, han obtingut de nou el permís o la llicència, que disposen de 8 punts. Si no saps quan punts tens ho pots consultar a la pàgina de la Dirección General de Tráfico.

Quan no s'han perdut tots, hi ha dues possibilitats de recuperar el punts del permís de conduir:

1. Es pot recuperar fins a 6 punts mitjançant l'obtenció d'un curs de sensibilització i reeducació vial que té dotze hores de durada i que es podrà realitzar una vegada cada dos anys o cada any en el cas dels conductors professionals.
2. Si no es realitza el curs, després de dos anys sense haver estat sancionat en ferm a la via administrativa per la comissió d'infraccions que comporten la pèrdua de punts, els titulars de permisos afectats per una baixa parcial de punts recuperaran la totalitat del punt inicial de crèdit.

Però en el cas que la pèrdua d'algun dels punts fos per delictes molt greus, el termini per recuperar el crèdit serà de tres anys.

Si s’han perdut tots, per la recuperació total dels punts del permís de conduir, s’haurà de:

  • Fer un curs de recuperació total de 24 hores lectives amb el que recuperaràs el permís de conducció amb un crèdit de vuit punts. Després de fer el curs has de superar un examen a la Prefectura de Trànsit.

En el cas de que es suspengui l’examen s’ha de fer un curs addicional de 4 hores i superar un altre examen a la Prefectura de Trànsit.

Si vols saber més sobre la recuperació de punts del teu permís de conduir, contacta amb nosaltres.