Carnet D1 per a la conducció d’autobusos

Carnet o permís de conduir D1

El carnet D1 es pot obtenir a partir dels 21 anys complerts i permet conduir autobusos per al transport de fins a 17 passatgers, inclòs el conductor, i la longitud màxima no excedeixi de vuit metres. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc, la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Per obtenir el carnet de conduir D1 hauràs d'haver complert els 21 anys i ser titular del permís B en vigor. Un carnet professional, com el Carnet D1, t'obrirà més portes del mercat laboral en un moment en què aquestes no abunden.

ACONSEGUEIX EL PERMÍS D1 I ACCEDEIX A NOVES OFERTES DE TREBALLS!
En poques autoescoles de Catalunya i Espanya puc obtenir aquest permís. A les nostres autoescoles si, tenim professors especialitzats i una llarga trajectòria. Aprofita i amb el permís D1 podràs accedir ja a noves ofertes de treball.

Serà necessari realitzar tres exàmens: 1 Teòric específic, Maniobres en circuit tancat i circulació en via pública.

És requisit imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B

La longitud màxima de l'autobús que es pot conduir amb el permís D1 no pot excedir els 8 metres i poden portar enganxat un remolc la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 kg.

Els exàmens a superar per a l'obtenció del permís de conduir D1 són:

Examen Teòric Específic d'Autobús: Examen teòric sobre continguts específics de la conducció d'autobusos.
Examen Pràctic de Maniobres en Circuit Tancat
Examen Pràctic de Circulació.

A les nostres autoescoles pots obtenir el permís de conduir D1.