CAPACITACIÓ PROFESSIONAL: CAP.

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL: CAP.

Cal tenir en compte que per determinats permisos de conduir la DGT, tan espanyola com europea, obliga a obtenir un Certificat d'Aptitud per a professionals el qual té com objectiu millorar la qualificació dels conductors i ensenyar un model de conducció eficient.

Amb caràcter general el CAP serà obligatori per aquells conductors dedicats al transport de mercaderies i viatgers, que abracen el permisos de conduir D1, D1+E, D, D+E, C1 y C1+E.

L'obtenció d'aquest certificat requereix de la realització d'un curs de formació continua i la realització d'una proba que s'haurà de superar una cop realitzat el curs.

El certificat permet als conductors posseïdors circular por la xarxa de carreteres espanyoles o europees.