Us dels cinturons de seguretat

Us dels cinturons de seguretat

cinturon

S'estima que en cas d'impacte el cinturó de seguretat pot reduir el risc de mort per als ocupants dels seients davanters en un 50 %.

L'airbag, juntament amb el cinturó de seguretat és un element de seguretat passiva, donat que l'ús del cinturo és obligatori en qualsevol automòbil, potser no siguem del tot conscients de la importància del seu ús .

L'objectiu d'un cinturó de seguretat és evitar que sortim disparats pel parabrisa en cas que l'automòbil pateixi una aturada sobtada com a resultat d'una col·lisió, d' una frenada brusca , etc

Els cinturons de seguretat i d’altres sistemes de retenció, s'han d'utilitzar correctament, portant-los cordats tant en vies urbanes com interurbanes, el conductor i els passatgers. Tot i que el Reglament general de circulació, presenta les limitacions següents en el seu us:

Seients davanters:

Està prohibit anar amb menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres.

Excepcions:

Quan el vehicle no disposi de places posteriors.

Quan totes les places posteriors estiguin ocupades per menors.

Quan no és possible instal·lar a les places posteriors tots els sistemes de retenció infantil.

Seients posteriors:

Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en aquests seients i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes.

Els nens no poden utilitzar un dispositiu de retenció orientat cap enrere instal·lat en un seient de passatger protegit amb un coixí de seguretat (airbag) frontal, excepte que hagi estat desactivat.

Excepcions en l’ús del cinturó de seguretat:

  • Els conductors, quan fan la maniobra de marxa enrere o d’estacionament.
  • Les persones amb un certificat d’exempció per raons mèdiques greus o per la seva condició de disminuït físic.

Aquest certificat s’ha de presentar als agents de l’autoritat que ho demanin.

 Excepcions en vies urbanes:

  • Els conductors de taxis en servei.
  • Els distribuïdors de mercaderies, mentre duen a terme operacions de càrrega i descàrrega en llocs situats a curta distància els uns dels altres.
  • Els conductors i passatgers de vehicles en servei d’urgència.
  • Les persones que acompanyen un alumne que aprèn a conduir o durant les proves d’aptitud i s’encarreguen dels comandaments addicionals del vehicle.

 (Articles 117 i 119 del Reglament general de circulació