Tornen els exàmens de conduir amb canvis

Tornen els exàmens de conduir amb canvis

Des del 26 de maig, les províncies que hem passat a la fase 2 de la desescalada del confinament per la Covid19 ja poden realitzar exàmens per obtenir el permís de conduir, sempre amb les mesures de seguretat i prevenció pertinents.

A Autoescola Solé hem obert les nostres oficines el 2 de juny i ja podem oferir els serveis teòrics i pràctics en els nostres 8 centres de formació a Lloret de Mar, Tordera, Blanes, Malgrat, Calella, Hostalric, Riells y Arbúcies.

Mesures necessàries per al bon funcionament de l’activitat

És necessari mantenir la distància social i disminuir el risc de contagi. La DGT posa a disposició de tots els usuaris un protocol consensuat amb sindicats i autoescoles que disminueix el nombre d’exàmens i incrementa les mesures de seguretat: guants obligatoris, prohibició d’acompanyants, alternança dels llocs d’examen...

La Direcció General de Trànsit mantindrà els exàmens durant tot l’estiu però és necessari tornar a demanar cita, perquè s’han anul·lat totes les pendents, i presentar la documentació de manera telemàtica.

Per minimitzar les aglomeracions i el contacte personal, només podran estar a les zones d’espera els funcionaris de la prefectura, professors a càrrec de les proves i aspirants citats a l’hora concreta. És indispensable que cadascú porti el seu propi bolígraf per evitar el contagi en l’intercanvi de documentació.

Examen teòric

Per tal de minimitzar els riscos i evitar les aglomeracions, les prefectures han reduït la capacitat de les aules i criden els alumnes aspirants, que han de portar obligatòriament guants i mascareta (sinó s’anul·la l’examen sense perdre la convocatòria). A l’aula es mantindrà una distància mínima de dos metres.

En el cas que l’examen sigui amb ordinador, s’alternarà l’ocupació dels llocs reduint així el risc de contagi. Si és en paper, en acabar, es deixarà el qüestionari i la fulla de resposta a les caixes habilitades i es procedirà des de la prefectura a la desinfecció dels espais.

Examen pràctic

La citació dels alumnes es fa de manera escalonada i els que esperen ho han de fer a fora del recinte. Per evitar el màxim contacte les explicacions es donaran fora del vehicle, no es recolliran expedients i la prova de circulació en vies obertes es realitzarà individualment, amb l’alumne i el professor amb guants i mascareta (en cas contrari s’anul·laria la cita sense perdre convocatòria) i amb l’examinador al seient del darrera. En el moment en què la prova es declara no apta per acumulació d’errors o falta eliminatòria, s’interromprà per tal de no prolongar els contactes. A més, la neteja dels vehicles i recollida d’expedients serà a càrrec de les autoescoles.

Proves pel carnet de moto

En el cas de les proves pel carnet de moto, l’equip de comunicació que s’utilitza entre l’examinador i l’alumne ha de ser bidireccional i amb mans lliures, és recomanable un micròfon per a cada alumne. Seran les autoescoles les que s’encarreguin de la protecció davant el risc sanitari. No s’admetran equips de comunicació que s’hagin de manipular sense que estigui assegurada la total desinfecció.

Pels exàmens en pista o circuït tancat, es realitzaran en zones àmplies per a augmentar la distància interpersonal i s’evitaran les aglomeracions. Es recomana que cada alumne porti el seu propi equip de seguretat (guants, mascareta, gel...) i es prohibirà l’accés a qualsevol persona aliena a la prova, de la mateixa manera que en els exàmens pràctics.

Font: DGT