Sens dubte la recomano !!
He aconseguit el permís de conduir a la primera, amb un curs intensiu gràcies als professionals d'Autoescola Solé!

Alexandra Pavel