Quins són els permisos per conduir camions i autocars?

Quins són els permisos per conduir camions i autocars?

Avui dia, comptar amb el permís de conduir de camió i autocar et pot obrir moltes portes en l'àmbit laboral. És per aquest motiu que moltes persones decideixen obtenir aquest permís de conducció per tal de poder accedir a un ventall d'oportunitats laborals molt més ampli.

Els permisos que pots necessitar necessites per conduir camions o autocars són molts i molt diversos. En aquest article te'ls exposem i expliquem tots.

Permisos per a la conducció de camions

  • Carnet C1: Aquest permís habilita per a conduir automòbils dissenyats per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor, així com camions que tenen un pes d'entre 3,500 i 7,500 kg. Els automòbils podran dur acoblat un remolc, la massa màxima autoritzada del qual no podrà excedir els 750 kg.
  • Carnet C: Aquest permís autoritza per a la conducció d'automòbils diferents dels que autoritzen els permisos D1 i D. Permet conduir diferents automòbils, tals com taxis o ambulàncies.

Així mateix, aquest permís habilita per a la conducció de qualsevol mena de camió, sempre que la seva massa màxima autoritzada sigui de més de 3,5000 kg i la capacitat no sigui de més de 8 passatgers, a més del conductor. Així, mateix, aquest permís permet acoblar un remolc de menys de 750 kg.

Per obtenir aquest permís cal tenir més de 21 anys i estar en possessió del permís de circulació tipus B.

  • Carnet C+E: El permís de circulació C+E habilita per a la conducció de vehicles articulats, compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de classe C, amb un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 750 kg.

Aquest permís, doncs, habilita per a la conducció de tràilers o trens de carretera, com per exemple un camió amb remolc de més de 750 kg.

  • Carnet C1+E: El permís de conduir C1+E autoritza per a la conducció de vehicles tractor o camions grua de fins a 7,5000 kg de MMA, els quals en conjunt no poden superar els 12.000 kg.
  • Carnet ADR: Per al transport de mercaderies perilloses es requereix el carnet ADR, una autorització especial per al transport dels materials enumerats a l'Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses.

Aquest permís s’ha de renovar cada cinc anys i autoritza per al transport de diferents categories de mercaderies: Bàsic, cisterna, radioactius i explosius.

Permisos per a la conducció d'autocars

Per a la conducció d'autocars requereix el permís de conduir tipus D, el qual autoritza per conduir autobusos, troleibusos o autocars rígids. L'edat mínima per obtenir-lo són els 24 anys i aquest permís també inclou la conducció de camions de bombers.

Així mateix, el permís D1 autoritza per conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de setze passatgers, a més del conductor, sempre que la longitud màxima del vehicle no excedeixi els vuit metres.

Aquests automòbils podran dur acoblat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 kg. L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.

Finalment, el permís de conducció D+E per a autocars, habilita per a la conducció de conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís D i un remolc, la massa màxima autoritzada del qual no pot excedir els 750 kg.

Si vols saber més sobre els diferents permisos de conduir per a autocars i camions, contacta amb Autoescola Solé i t'informarem sense cap mena de compromís.