Quines infraccions treuen punts del permís de conduir?

Quines infraccions treuen punts del permís de conduir?

La infracció més habitual que fa perdre punts del permís de conduir és l’excés de velocitat.

El número de punts que es perdran van des dels 2 als 6, depenent del límit de velocitat superat:

punts del permís de conduir

Però hi ha altres infraccions que també comporten la pèrdua de punts, amb penalitzacions de 3 a 6 punts o la pèrdua total per infraccions molt greus.

Pèrdua de 3 punts

 • Fer canvis de sentit incomplint la Llei de seguretat viària.
 • Conduir sense cinturó de seguretat ni sistemes de retenció infantil.
 • Conduir sense casc o amb casc no homologat.
 • Conduir utilitzant auriculars o altres dispositius que disminueixin l’atenció.
 • Conduir utilitzant manualment el mòbil o manipulant el navegador o GPS.
 • Conduir vehicles utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres.

Pèrdua de 4 punts

 • Conduir amb el permís suspès o tenint prohibit l’ús del vehicle que es condueix.
 • Conduir un vehicle sense el permís o la llicència adequada.
 • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a 0,25 i fins a 0,50 mg/l d’aire espirat (entre 0,15 i 0,30 mg/l per als professionals i titulars d'un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).
 • Llençar objectes perillosos a la via (que puguin provocar incendis, accidents...) o obstaculitzar la circulació.
 • No respectar les prioritats de pas i no aturar-se davant un stop o semàfor en vermell. No respectar els senyals de l’agent de trànsit.
 • Avançar posant en perill els que circulen en sentit contrari o en circumstàncies de visibilitat reduïda.
 • Avançar posant en perill o destorbant els ciclistes.
 • No respectar la distància de seguretat amb el vehicle del davant.
 • Fer la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies.

Pèrdua de 6 punts

 • Conduir amb una taxa d’alcohol de més de 0,50 mg/l, o sota els efectes de drogues i estimulants (0,30 mg/l per a professionals i titulars d'un permís amb menys de dos anys d’antiguitat).
 • Negar-se a passar la prova d’alcoholèmia o de drogues i substàncies estupefaents.
 • Circular en sentit contrari.
 • Conduir de forma temerària o participar en curses de vehicles no autoritzades.
 • L’excés en més del 50% dels temps de conducció o la minoració en més del 50% dels temps de descans, quan es tracta d’un transportista.
 • Alterar el funcionament del tacògraf o limitador de velocitat.
 • Conduir vehicles que tinguin instal•lats inhibidors de radars o cinemòmetres o qualssevol altres mecanismes encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit.

No es poden perdre per acumulació d’infraccions en un mateix dia més de 8 punts, excepte que es produeixi una infracció molt greu, cosa que significarà la pèrdua total de punts que correspongui.

La nostra autoescola de Lloret de Mar és la única de la seva comarca i una de les úniques 6 de la província de Girona amb la certificació oficial de la Generalitat de Catalunya per impartir els cursos de recuperació parcial o total de punts del permís de conduir.