Què es necessita per treballar com a conductor de camió?

Què es necessita per treballar com a conductor de camió?

autoescola

Dins del sector hi ha diferents carnets professionals. Per ser camioner hi ha dos carnets bàsics, el C, que és per portar un camió rígid, i l'E, que és per portar un d'articulat, un tràiler. A partir d'aquí és qüestió d'estudiar i fer els exàmens.

Quin tipus de proves cal fer?

Primer es fa l'examen teòric específic i si s'aprova es passa a la prova pràctica. L'específic es centra, sobretot, en el tipus de pesos que pots portar depenent dels eixos del camió i també en els senyals de prohibició que hi ha amb aquest tipus de vehicles.

Després passes a un examen pràctic que es realitza en un circuit tancat. Dins del circuit hi ha diverses proves a realitzar, des d'aparcar el camió fins a ficar-ho en un moll de càrrega i descàrrega. Es tracta de veure la destresa del conductor a l'hora de manejar un camió que sol tenir entre 5 i 10 metres de longitud.

Aprovat l'examen, es passa a la següent prova de circulació en carretera. Superats aquests tres exàmens s'obté el carnet, però a data d'avui és necessari també el Certificat d'Aptitud Professional (CAP).

Que és el CAP?

És un certificat obligatori que acredita que determinats conductors professionals han superat els cursos i exàmens exigits per a la nova formació obligatòria en tota la Unió Europea.