Què és el CAP?

CAP CERTIFICAT

Les sigles CAP corresponen a Certificat d'Aptitud Professional. Si se superen els requisits, habilita el conductor per conduir un vehicle que es dedica al transport de viatgers i / o de mercaderies. Ve regulat pel RD 1032/2007 de 20 de juliol.

¿A partir de quan és exigible el CAP?

En relació amb l'exigència del CAP cal diferenciar entre l'exigència de la qualificació inicial i la de la formació contínua.

La qualificació inicial és obligatòria per a tots els conductors i conductores que hagin obtingut i obtinguin un permís de conduir D1, D1+E, D o D+E després del dia 11 de setembre de 2008 i per a tots els conductors i conductores que hagin obtingut i obtinguin un permís de conduir C1, C1+E, C o C+E, a partir de l'11 de setembre del 2009.

Quan no és necessari el CAP?

No cal tenir el CAP per als vehicles que:

  • Tinguin velocitat màxima autoritzada inferior a 45 quilòmetres per hora.
  • Siguin utilitzats pels serveis de les forces armades.
  • Estiguin sent sotmesos a proves en carretera per a fins de millora tècnica, reparació.
  • Siguin utilitzats en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  • Siguin utilitzats en situacions d'emergència o que estiguin destinats a missions de salvament.
  • Siguin utilitzats en classes pràctiques destinades a l'obtenció del permís de conduir o CAP.
  • Es facin servir per realitzar transport privat particular de mercaderies sempre que es tracti del transport de màquines, animals o complements destinats a la pràctica personal d'alguna activitat esportiva o recreativa.
  • Transportin material o equips per a l'ús del conductor en l'exercici de la seva professió.