Permís CPermís C+EPermís C1

Permís C

Permís C

El permís de conducció de la classe C autoritza a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc...
Read more

Permís C+E

Permís C+E

El permís de conducció de la classe C + E autoritza per conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels que autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima autoritzada del qual excedeixi de 750 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d'aprovació de tipus estableixin per a...
Read more

Permís C1

Permís C1

El permís de conducció de la classe C1 autoritza a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima autoritzada dels quals excedeixi de 3500 kg i no sobrepassi els 7.500 kg, dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran dur...
Read more