Permís D1

Permís de conduir D1

El permís de conduir de la classe D1 autoritza per conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de setze passatgers a més del conductor i la longitud màxima no excedeixi de vuit metres. Aquests automòbils podran dur enganxat un remolc la massa màxima autoritzada del qual no excedeixi de 750 kg.

L'edat mínima per obtenir-lo serà de 21 anys complerts.