Llicència LVA

LLICÈNCIA LVA

Per conduir vehicles especials agrícoles autopropulsats i els seus conjunts la massa o dimensions màximes autoritzades no excedeixin dels límits establerts per als vehicles ordinaris o la velocitat màxima per construcció no excedeixi els 45 km / h.
L'edat mínima per obtenir-lo serà de 16 anys.