Permís o llicència de conduir: obtenció, renovació o modificació de les dades

Permís o llicència de conduir: obtenció, renovació o modificació de les dades

En aquest article volem resoldre alguns dubtes que us poden sorgir a l’hora de tramitar llicències i fer canvis d’informació personal. Igualment, ens posem a la vostra disposició des d’Autoescola Solé per tal d’aprofundir en qualsevol dels tràmits.

Obtenció del permís de conduir

Per obtenir la llicència o permís de conduir, cal dirigir-se a l’autoescola, per posteriorment examinar-se a la Prefectura Provincial de Trànsit de la corresponent prova teòrica, com de la pràctica, si el tipus de permís o llicència ho requereix.

Es pot presentar per lliure a la prova teòrica, tot i que és molt millor acompanyar-se de professionals que us poden resoldre qualsevol dubte en els temaris així com també en els exàmens. En el cas de presentar-se per lliure, cal adreçar-se a Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb tota la documentació requerida.

Per obtenir el permís internacional de conduir ha d'anar a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb la documentació requerida. Aquest tràmit només es fa a la Prefectura provincial de Trànsit.

Pròrroga del carnet de conduir

El permís de conduir té una durabilitat determinada, en funció de diferents paràmetres de la persona conductora, i cal renovar de manera periòdica per poder seguir-la utilitzant. Si no es fa correctament i en els terminis marcats per les autoritats competents, ens exposem a una sanció important.

Per obtenir la pròrroga del permís de conduir o de la llicència de conducció pot adreçar-se als centres de reconeixement de conductors o bé a la Prefectura Provincial de Trànsit (*) amb la documentació requerida.

Canvis en la informació personal del permís

Per comunicar un canvi de domicili dirigiu-vos a la Prefectura Provincial de Trànsit(*). També es pot comunicar per internet.

(*) es necessari concertar cita prèvia, que pot sol·licitar a través del web www.dgt.es, o trucant al 060.

Documentació que cal presentar (en tots els casos)

 1. Imprès de sol·licitud
 2. Taxa pagada
 3. Informe d'aptitud psicofísica
 4. Acreditació d'identitat i residència:
 • DNI o passaport, original en vigor
 • Autorització de residència o document d'identitat del seu país o passaport i Certificat d'Inscripció al Registre Central d'Estrangers, per a estrangers comunitaris, original i en vigor.
 • Autorització de residència per a estrangers no comunitaris, original i en vigor.
 1. Fotografia original de 32x26 mm, en color. En cas de sol·licitar duplicat per pèrdua, sostracció o deteriorament no caldrà fotografia si disposa d'un permís amb format targeta de plàstic.

* En cas de sol·licitar duplicat per canvi de dades, s'haurà d'aportar el document que ho acrediti.

* Per sol·licitar permís internacional de conduir, a més, fotocòpia del permís de conduir nacional en vigor.

* Per sol·licitar llicències i pròrrogues de llicències de conduir, a més, informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.

* Per sol·licitar permís de conduir, a més:

 • Informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.
 • Taló foto, complimentat i signat (únicament es pot aconseguir a la Prefectura de Trànsit).
 • Permís de conducció si el posseeix (espanyol o de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu), original i fotocòpia.

* Per sol·licitar la pròrroga del permís de conduir, a més:

 • Informe d'aptitud psicofísica telemàtic, anotat al Registre de conductors per un centre de reconeixement per a conductors.
 • Taló foto, complimentat i signat (únicament es pot aconseguir a la Prefectura de Trànsit).
 • Per comunicar un canvi de domicili, cal que s'identifiqui amb el seu document d'identificació personal (DNI, NIF o NIE) o amb el seu permís de conduir.

Dates

Termini de validesa per als permisos i llicències: la caducitat depèn de l'edat del conductor.

Termini de validesa per al permís internacional de conduir: 1 any.

Preus

 • Taxa permís de conduir: 92,20
 • Taxa llicència de conduir: 43,70 euros
 • Taxa pròrroga permís de conduir: 24,10 euros
 • Taxa pròrroga llicència de conduir: 24,10 euros
 • Permís internacional de conduir: 10,30 euros
 • Duplicat de permís i llicència de conduir per pèrdua, sostracció o deteriorament: 20,40 euros **

*Atenció: Les persones més grans de 70 anys no paguen taxa per la tramitació de la pròrroga del permís o de la llicència de conduir.

Per a més informació dels diferents preus i taxes consulteu la pàgina web de la DGT.

Els professionals d’Autoescola Solé ens posem a la ostra disposició per a qualsevol consulta o dubte que us sorgeixi. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.