Nova llei de trànsit, en vigor el 21 de març

Nova llei de trànsit, en vigor el 21 de març

El Congrés dels Diputats ha aprovat la nova Llei de trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat viària que entrarà en vigor en les properes setmanes.

Els objectius d’aquesta nova llei és actualitzar aspectes de la Llei del permís per punts per tal d’adaptar-la als nous temps i millorar l’eficàcia del sistema que ha demostrat ser molt vàlid per a reduir la sinistralitat a la carretera.

 

Els canvis més rellevants estan vinculats a l’ús del mòbil i del cinturó de seguretat

Des de 2016 les distraccions al volant són la primera causa d’accidents mortals. Augmenta de 3 a 6 punts retirats per fer ús del mòbil mentre es condueix i es manté la sanció de 200 euros.

Encara avui 1 de cada 4 conductors mor per no portar cordat el cinturó de seguretat. Amb la nova llei s’incrementa de 3 a 4 els punts retirats en cas de no fer ús del cinturó de seguretat, el sistema de retenció infantil, l’ús de casc en patinet elèctric o altres elements de protecció obligatoris.

 

Seguretat per als ciclistes

En vies amb més d’un carril per sentit és obligat canviar de carril per avançar a ciclistes o ciclomotors. Es prohibeix parar o estacionar en el carri bici. I s’incrementa de 4 a 6 els punts a retirar en cas d’avançament posant en perill els ciclistes sense deixar el 1.5 metres de separació mínima obligatòria.

 

Seguretat i civisme a la via

S’augmenta de 4 a 6 els punts a retirar en cas de llançament d’objectes a la via o proximitats que puguin produir accidents o incendis.

 

Recuperació dels punts del permís

Amb la nova normativa han de passar dos anys sense cometre cap infracció per a la recuperació total dels punts. Abans variava en funció de la gravetat de la infracció comesa.

Es podran recuperar 2 punts realitzant un curs de conducció segura i eficient.

 

Alcohol i drogues

Tolerància 0. Els conductors menors d’edat que condueixin qualsevol vehicle no podran circular si la taxa d’alcohol és superior a 0, tant en sang com en aire espirat.

Els vehicles de transport de viatges matriculats a partir del 6 de juliol de 2022 estaran obligats a tenir instal·lat un dispositiu alcoholock, (antiarrancada).

 

En els avançaments...

S’anul·la la possibilitat de superar en 20Km/h el límit de velocitat marcat per la via per avançar. Les multes per excés de velocitat poden arribar a ser de 600 euros en situacions molt greus.

 

Noves infraccions sancionades

S’introdueix com a infracció greu i es sancionarà amb 200 euros no respectar les restriccions de circulació derivada de l’aplicació dels protocols davant episodis de contaminació i de les zones de baixes emissions.

Es penalitzarà amb 500 euros utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats en les proves per a l’obtenció o recuperació del permís o llicència de conduir. A més, l’aspirant haurà d’esperar 6 mesos per tornar-se a presentar.

 

L’objectiu d’aquestes noves mesures és millorar la seguretat de tots quan sortim a la carretera. No dubteu en consultar als nostres professors qualsevol dubte que us pugui sorgir sobre l’aplicació de la nova llei.

 

Font: DGT