Motius per no forçar al motor a treballar des de molt baixes revolucions

Motius per no forçar al motor a treballar des de molt baixes revolucions

motor-blog

Descobrim què passa quan forcem al motor a treballar des de molt baixes revolucions.

  • Vibracions: és el primer que notarem en un motor al qual se li demanda potència des de molt baixes revolucions i amb marxes llargues. L'augment de la càrrega de treball en aquestes condicions obliga el motor a realitzar esforços que es tradueixen en majors vibracions.
  • Augment de l'esforç: en circular en una relació molt llarga a molt baixes revolucions, qualsevol demanda de potència té com a conseqüència un major ompliment dels cilindres i avançament de l'encesa. Si en aquest moment el motor es troba per sota de la seva zona de treball, els pistons pateixen considerablement més en el seu moviment alternatiu lluitant contra el picat de biela.
  • Excés de treball: tots els elements mòbils del motor es veuen obligats a suportar un major esforç donat que es demana una major força en la pitjor zona de treball. Aquest excés de treball es tradueix en major fricció i desgast d'elements vitals com rodaments, coixinets, seients de biela i suports de cigonyal.
  • Així no redueixes el consum: circular amb la relació més llarga possible pot ser contraproduent si a l'hora de cercar prestacions no fem servir la relació òptima. Trepitjar l'accelerador sense més tirarà per terra tot l'estalvi de consum.
  • Les avaries poden ser fatals: l'ús continuat d'aquest tipus de pràctiques sol comportar avaries fatals en el motor. El desgast de peces i l'esforç més gran suportat comporta a folgances internes i trencament de peces que obliguen a complexes i costoses reparacions.