La normativa relativa al casc

La normativa relativa al casc

casco motos bloc

Un casc, encara que no és un element infal·lible, és la primera línia de defensa contra una lesió traumàtica en el cap. S'estima que els cascos redueixen les morts per accidents en un 37 % i les lesions cerebrals en un 67 %, per tant, el seu ús és totalment necessari al moment de conduir aquests vehicles de dues rodes.

A continuació us deixem la normativa d’aquest objecte de seguretat:

Estan obligat a utilitzar el casc tant per vies urbanes com interurbanes els conductors i passatgers de:

  • Motocicletes
  • Vehicles de tres rodes i quadricicles.
  • Ciclomotors
  • Quads

Això no obstant, estan exempts d’utilitzar el casc de protecció i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat:

  • Les motocicletes, els vehicles de tres rodes o els quadricicles i els ciclomotors que tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de seguretat. Quan aquest fet consti en la targeta d’Inspecció Tècnica o al certificat de característiques del vehicle.

Amb excepció per a la utilització d’aquests dispositius: per raons mèdiques greus (cal acreditar-ho amb un certificat mèdic que indiqui el període de validesa, signat per un facultatiu/iva col·legiat/ada en exercici i amb el símbol establert per la normativa vigent). Aquest certificat haurà de ser presentat a requeriment dels agents de trànsit.