La Generalitat publica les restriccions a la circulació per al 2020

La Generalitat publica les restriccions a la circulació per al 2020

Aquest 28 de febrer han entrat en vigor les restriccions a la circulació durant l’any 2020 per facilitar la fluïdesa de la circulació i per millorar la seguretat a la carretera, promogudes per la Direcció General de Trànsit.

Les restriccions poden ser:

  • Estacionals com són les vinculades a festivitats, períodes de vacances, desplaçaments massius de vehicles.
  • Condicionades a la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments.
  • Usos excepcionals de la via i a la realització d'obres o actuacions de conservació i manteniment.
  • Per causes meteorològiques (condicions del temps de boira espessa, vent arrauxat, pluja intensa i qualsevol nevada).

Afecten als vehicles:

  • De transport de mercaderies en general.
  • De transports especials i vehicles especials.
  • De transport de mercaderies perilloses.
  • També s'estableixen restriccions específiques a determinades vies com el circulació en les calçades Bus-VAO (vehicles d'alta ocupació).

Vehicles de transport de mercaderies en general

 Els vehicles o conjunts de vehicles de tot tipus que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), respectivament, destinats al transport de mercaderies en general, no poden circular per les vies públiques interurbanes i les travesseres de Catalunya en les dates, els horaris i els trams de carretera indicats a continuació

calendari2020restriccions

D'altra banda, els vehicles o conjunts de vehicles de tot tipus que superin els 7.500 kg de massa màxima autoritzada (MMA) o massa màxima del conjunt (MMC), que circulin de pas per Catalunya o en llargs recorreguts pel seu territori han de fer ús prioritàriament de la xarxa d'itineraris europeus o les autopistes, autovies i vies preferents o desdoblades disponibles. En especial, quedarà restringida la circulació en els trams de vies inclosos a la taula següent:

S'entén que són de llarg recorregut els transports que tinguin orígens i destins més enllà de 65 km per carretera i usant la xarxa viària descrita anteriorment.

El Servei Català de Trànsit també aplica restriccions concretes a vehicles que realitzen transports especials i vehicles especials i a vehicles que realitzen transport de mercaderies perilloses. Podeu consultar el detall a l’enllaç.

Restriccions per causes meteorològiques

En condicions del temps de boira espessa (menys de 150 metres de visibilitat), vent arrauxat, pluja intensa i qualsevol nevada, els autobusos, tots els conjunts de vehicles (amb remolcs o semiremolcs) i els vehicles de transport de mercaderies de més de 7.500 kg de MMA, estan obligats a circular pel carril més a la dreta de la calçada i es prohibeix expressament que aquests vehicles avancin els que circulin a menys velocitat o els que es trobin aturats per algun motiu de manera temporal.

En cas de neu o gel damunt la calçada i quan el Pla NEUCAT estigui activat en emergència, així com en el cas d'activació d'altres plans de Protecció Civil per situacions que afectin la circulació per determinades vies, els vehicles de transport de mercaderies perilloses (ADR) de més de 7.500 kg de MMA o MMC i els vehicles articulats no poden circular i han d'estacionar de manera segura fora de la via fins que es garanteixi la seguretat de la circulació i les autoritats encarregades de la vigilància i control del trànsit ho autoritzin.

Les restriccions específiques a determinades vies així com també restriccions per a la celebració de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniment o usos excepcionals de la via com la realització d'obres o actuacions de conservació i manteniment podeu consultar-les al DOGC.

Sancions i mesures cautelars

En virtut de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, les infraccions del contingut d'aquesta Resolució es denunciaran per incompliment del que estableix la legislació vigent sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

Així mateix, i de conformitat amb aquesta mateixa norma, com a mesura cautelar, la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra pot aturar o immobilitzar un vehicle, i fins i tot retirar-lo de la via pública, fins que finalitzi la restricció o se li autoritzi la continuació, sempre que causi risc o pertorbi de manera greu el desenvolupament de la circulació.

Des d’Autoescola Solé ens agrada tenir informats els nostres futurs conductors amb informacions generals que s’han de tenir molt en compte a l’hora de programar un viatge. Podeu trobar més informació al nostre bloc.