Informació sobre la vigència dels permisos i llicències de conducció

Informació sobre la vigència dels permisos i llicències de conducció

A Autoescola Solé volem seguir al vostre costat, també en aquests dies de confinament, i per aquest motiu us convidem a seguir les nostres xarxes socials per estar al dia de totes les novetats pel què fa referència a les noves restriccions o canvis en les normatives vials en aquest període.

En aquest article us expliquem les moratòries, provisionals, de les renovacions dels diferents permisos  i llicències per a poder circular en aquesta situació d’excepcionalitat,

En virtut del que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i la normativa que la desenvolupa, s’han modificat els terminis de vigència de les autoritzacions administratives per a conduir, de la Inspecció Tècnica de Vehicles i d’altres autoritzacions.

Permisos i llicencies de conducció

Els permisos i les llicències de conducció, així com d'altres autoritzacions administratives per a conduir, el període de vigència dels quals finalitzi durant l'estat d’alarma i les seves pròrrogues, quedaran automàticament prorrogats mentre duri l’estat d’alarma i fins a seixanta dies després de la seva finalització.

No es formularan denúncies per infraccions relacionades amb el compliment d'aquests terminis.

Interrupció del termini de sis mesos per conduir a espanya amb un permís estranger vàlid i en vigor

Durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, queda interromput el termini de sis mesos durant el qual el titular d'un permís de conducció estranger vàlid per conduir a Espanya pot conduir en el territori nacional, d'acord amb el que estableix l'article 21 del Reglament general de conductors.

El còmput del termini es reprendrà tan aviat perdi vigència l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues.

Autoritzacions administratives en matèria de vehicles

Es prorroga la vigència de les autoritzacions administratives temporals regulades a l'article 42 i següents del Reglament general de Vehicles, que empararan la circulació de vehicles durant la vigència de l’estat d’alarma i de les seves pròrrogues fins a seixanta dies des de la seva finalització.

No es formularan denúncies per infraccions relacionades amb el compliment d'aquests terminis.

ITV caducada

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha comunicat que els terminis que imposi la administració per efectuar inspeccions tècniques del vehicles queden suspesos. Per tant, durant aquest període d'estat d'alarma, que s'estén fins al proper 26 d’abril, de moment, l'obligació de passar inspeccions tècniques prescrites en la reglamentació queda suspesa, de manera excepcional.

Compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies

Els conductors que realitzin operacions de transport de mercaderies a tot el territori de l'Estat queden exempts de complir les normes de temps de conducció i descans establertes al Reglament (CE) nº 561/2006 de el Parlament Europeu i de Consell, de 15 de març de 2006.

Per a qualsevol consulta o dubte en relació amb aquestes instruccions marcades pels organismes competents, podeu posar-vos en contacte amb els nostres tècnics mitjançant les xarxes socials o bé al correu electrònic.