Com recuperar els punts i el permís?

Com recuperar els punts i el permís?

Si encara no has perdut tots els punts, hi ha dues possibilitats per recuperar els que hagis perdut:

  • Pots recuperar fins a 6 punts mitjançant la realització d'un curs de sensibilització i reeducació viària que té dotze hores de durada i que podràs realitzar una vegada cada dos anys o cada any en el cas dels conductors professionals.
  • Transcorreguts dos anys sense haver estat sancionat en ferm en via administrativa per la comissió d'infraccions que comportin la pèrdua de punts, els titulars de permisos afectats per una pèrdua parcial de punts recuperaran la totalitat del crèdit inicial de punts. Però en el cas que la pèrdua d'algun dels punts es degués a la comissió d'infraccions molt greus, el termini per recuperar la totalitat del crèdit serà de tres anys.

Si has esgotat el teu crèdit inicial de punts i has rebut la notificació de la pèrdua de vigència de la teva autorització administrativa per conduir, per obtenir un nou permís, has de:

  • Realitzar un curs de sensibilització i reeducació viària que tindrà quatre hores de durada i que podràs realitzar durant la durada de la pèrdua de vigència.
  • Un cop transcorregut el termini de durada de la pèrdua de vigència, 6 mesos per als conductors en general i 3 mesos per als conductors professionals, hauràs de superar una prova teòrica que versarà sobre els continguts del curs realitzat.

Amb el permís que obtens disposaràs d'un saldo de 8 punts.

Consulta en aquest enllaç els centres acreditats a Catalunya per la realització dels cursos de recuperació de punts i de obtenció del nou permís per la pèrdua de punts:

http://www.recuperapunts.cat/index.aspx/recerca-de-cursos?tb=centro#inicio_pagina