Com funciona un control de drogues?

Com funciona un control de drogues?

SOLE BLOG

Els controls de drogues, pas a pas:

1. S'obté una mostra de saliva i es posa en contacte amb unes tires reactives. Aquestes tires són capaços de detectar la presència en saliva de cocaïna, opiacis, amfetamina, metamfetamina i cànnabis.
2. Gràcies a un lector, l'agent pot saber el resultat d'aquest primer test, capaç d'identificar la substància, però no si hi ha molta o poca quantitat.
3. Si és positiu es torna a obtenir una mostra de saliva. Aquesta mostra s'envia a un laboratori perquè l'analitzin i acabin de confirmar la presència o no de drogues.
4. Si després d'aquest segon test es confirma que el conductor ha consumit drogues, la penalització varia molt en funció de la quantitat de substància trobada a la prova.

¿Es pot demanar un contra-anàlisi?

Si el conductor no està d'acord amb els resultats de la prova, pot demanar que se li faci una anàlisi de sang, una prova més precisa que el test de saliva.

Quan estem obligats a sotmetre'ns a un control de drogues?

En el cas dels conductors, sempre que ens ho sol·liciti un agent de trànsit hàgim o no comès una infracció o patit un accident.
Què passa si et negues quan t'ho demana un agent?
La negativa a sotmetre a les proves de detecció de drogues o alcohol es considera delicte i està castigat amb presó de sis mesos a un any i privació del dret a conduir d'un a quatre anys.

Com es considera la infracció?

Si la presència no arriba a influir en la conducció, la infracció és catalogada com a molt greu, quedant amb una sanció administrativa de 1.000 euros i la retirada de 6 punts del carnet. Si, per contra, es condueix sota els efectes de les drogues tòxiques estupefaents, es considera delicte, com així ho recull el capítol IV del Codi Penal i es castiga amb presó de tres a sis mesos o multa de sis o dotze mesos o treballs en benefici de la comunitat de 30 a 90 dies, i privació del dret a conduir d'un a quatre anys.