Sortides professionals que es pot optar amb els carnets especials D i D1

Sortides professionals que es pot optar amb els carnets especials D i D1

Tenir el carnet de conduir és un clar avantatge en el món laboral I, a més a més, quants més permisos tinguis, i més especialitzat s'estigui, més oportunitats. No és una despesa, sinó una inversió de futur.

Els permisos més habituals són: Permís de conduir AM (ciclomotors a partir de 15 anys); A A1 A2, permet conduir motocicletes variant segons el permís de cilindrada; Carnet B, el necessari en la conducció d'automòbils privats; Carnet C1 permet conduir vehicles entre 3.500kg i 7.500kg. entre d'altres.

No obstant això, un dels carnets més cotitzats, són els Carnet D i D1.

Obtenir el permís D habilita poder conduir automòbils destinats al transport de persones on el nombre de seients, inclòs el del conductor, sigui superior a nou. És possible a més portar enganxat un remolc que la massa màxima autoritzada no excedeixi de 750 quilos. A més, el titular podrà conduir troleibusos. L'edat mínima per obtenir-lo són 24 anys i cal ser titular del carnet de conduir de classe B en vigor. És obligatori superar tres exàmens, un de teòric i dos pràctics.

El Carnet D1 és un dels permisos de conducció més valorats i especialitzats: habilita la conducció d'automòbils destinats al transport de persones el nombre de seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de disset, així com portar un remolc amb un volum no superior a 750 kg. Per obtenir el Carnet D1 cal aprovar tres exàmens: teòric, maniobres en circuit tancat i circulació en via pública.

Aquest permís és òptim ja que permet optar a treballs de transport de passatgers, tenint en compte totes les sortides actuals com són: hotels, empreses turístiques en general, residències i empreses.

A les nostres autoescoles els pots obtenir: https://www.autoescolasole.com/portfolio/#